تست هوش هیجانی EQ
دسته تست های هوش
شرکت کنندگان 179
تعداد سوالات 90
قیمت 12900
وضعیت در حال برگزاری
کد تست ps-1


سالهاست تصور می شد که هوش افراد (IQ), موفقیت آنان را در زندگی تعیین می کند. ولی در ده سال اخیر, محققان دریافته اند که IQ تنها شاخص موفقیت افراد نیست. اکنون توجه به سمت هوش هیجانی (EQ) است که به عنوان شاخص دیگر موفقیت افراد محسوب می شود. هوش هیجانی, نوع دیگر با هوش بودن است و شامل درک احساسات خود برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است. EQ توانایی کنترل حالت های اضطراب آور و کنترل واکنشهاست. این به معنی پرانگیزه و امیدوار بودن به کار و رسیدن به اهداف است. به طور کلی EQ , یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم, کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد می باشد. آزمون هوش هیجانی بار- آن در سال 1980 با طرح این سوال که ( چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند) آغاز گردید. که شامل 90 پرسش است که پاسخ به آنها در یک مقیاس درجه بندی شده از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم قرار می گیرد و این آزمون جهت ارزش یابی هوش هیجانی باشد. خرده مقیاس هایی که این آزمون می سنجد شامل:

 1. حل مساله
 2. شادمانی
 3. استقلال
 4. تحمل فشارروانی
 5. خودشکوفایی
 6. خودآگاهی هیجانی
 7. واقع گرایی
 8. روابط بین فردی
 9. خوش بینی
 10. عزت نفس
 11. کنترل تکانش
 12. انعطاف پذیری
 13. مسئولیت پذیری اجتماعی
 14. همدلی
 15. خود ابرازی


ادامه